Posted on

اقدام سختگیرانه برای سال نو در سامسون! 2 هزار و 256 پرسنل کشیک

[ad_1] اقدام سختگیرانه برای سال نو در سامسون! 2 هزار و 256 پرسنل کشیک– فرماندار سامسون اعلام کرد که اقدامات لازم توسط اداره امنیت استان و فرماندهی استان ژاندارمری درContinue readingاقدام سختگیرانه برای سال نو در سامسون! 2 هزار و 256 پرسنل کشیک

Posted on

استادان ناراضی هستند! تقاضا برای بوقلمون وجود ندارد

[ad_1] استادان ناراضی هستند! تقاضا برای بوقلمون وجود ندارد– در سامسون ، اولین چیزی که در شب سال نو به ذهن خطور می کند و آن رها کردن توده هاContinue readingاستادان ناراضی هستند! تقاضا برای بوقلمون وجود ندارد