وی با یک خودروی پلیس که در حال گشت زنی در سامسون بود برخورد کرد

[ad_1]

وی در سامسون با اتومبیل پلیس تصادف کرد در اثر تصادف اتومبیل با ماشین پلیس گشت در منطقه آتاکوم سامسون سه نفر زخمی شدند.

اتومبیل با شماره ثبت 06 BEV 768 با رانندگی Pınar K از کنترل خارج شد و با ماشین پلیس گشت در بلوار عبدالله گل برخورد کرد.

رانندگان مجروح پینار ک و گلچین کی و یونس ی. ، که در ماشین بودند.

مجروحان توسط اورژانس 112 به بیمارستان دانشکده پزشکی دانشگاه Ondokuz Mayıs (OMÜ) منتقل شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.