زنی محکوم به زندان در سامسون

[ad_1]

زنی محکوم به زندان در سامسون

AK ، که مشخص شده بود در منطقه Kiran در منطقه ایلکادام سامسون قرار دارد و از سوی اداره کیفری عالی اسلامات در سامسون به 6 سال و 2 ماه زندان به اتهام “واردات اسلحه و گلوله به کشور بدون اجازه ، حمل و نقل” محکوم شد. کارآگاهان فرماندهی ژاندارمری در سامسون کارآگاهان ژاندارمری وابسته به ترکیه توسط تیم JASAT و تیم های فرماندهی منطقه ایلکادیم دستگیر و بازداشت شدند.
زنی به نام AK که به دادسرا راهنمایی شده بود دستگیر و روانه زندان شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.