داروساز سامسون زخم های همکارانش را پوشاند

[ad_1]

دست کمک داروساز به همکارانش یک داروساز از سامسون زخم های همکاران خود را در Selse در Giresun Dereli بهبود داد.

در منطقه درلی ، که در اوت سال 2020 به دلیل سیل و رانش زمین به شدت آسیب دید ، مغازه های بسیاری از خرده فروشان غیر قابل استفاده شدند. پس از شنیدن فاجعه ، سلیمان آیدین اوغلو ، داروساز و تاجر صاحب یک شرکت دکوراسیون و تیم وی در روز اول به منطقه رسیدند و یکی از بهترین نمونه های روحیه همبستگی را نشان دادند.

آیدین اوغلو و تیمش چهار داروخانه تهیه کردند که در اثر فاجعه به شدت آسیب دیدند و غیر قابل استفاده شدند. آیدین اوغلو جایزه ای از انجمن داروسازان سامسون ، ترکیه اعطا کرد. وی تأکید کرد که احساس همبستگی ، همکاری ، وحدت و همبستگی یکی از مهمترین ارزشهای ملت ترکیه است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.