تحقیقات واتساپ آغاز شده است

[ad_1]

تحقیقات واتساپ آغاز شده است

رضایت لازم است

شورای حفاظت از داده ها بیانیه ای در مورد دلیل تصمیم برای شروع تحقیقات رسمی درباره برنامه WhatsApp در مورد شرایط پردازش داده ها ، انتقال داده ها به خارج از کشور و اصول اساسی صادر کرد. این بیانیه که یکی از شرایط مندرج در قانون محافظت از اطلاعات شخصی № 6698 ، که در روزنامه رسمی در 7 آوریل 2016 منتشر شده است ، باید وجود داشته باشد تا داده های شخصی پردازش شود ، بیانگر این است که در صورت عدم وجود این شرایط داده های شخصی فقط با رضایت صریح شخص مربوطه قابل پردازش است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.