بازدید از رئیس Unal

[ad_1]

بازدید از رئیس Unal در ابتدا ، رئیس پلیس ، دکتر رئیس بخش WMD ، پروفسور دکتر Yavuz Yunal ، بسیاری از مسائل را برای جوانان ، خصوصاً اقدامات امنیتی برای دانشجویان مورد بحث قرار داد.

کتاب خصوصی را امضا کرد

در این بازدید همچنین در مورد گام های آینده و برنامه هایی که باید با هم برداشته شود نظراتی ارائه شد. در این دیدار رئیس بخش OMU پروفسور دکتر رئیس پلیس استانی دکتر حضور داشت و با معرفی اورهال پایان یافت. رئیس یونال که پس از اداره امنیت استان به دیدار فرمانده ژاندارمری استان ، سرهنگ ابراهیم گوون ، رفت ، درمورد همکاری احتمالی تبادل نظر کرد. در طول بازدید ، پروفسور دکتر یاووز یونال کتاب ویژه ژاندارمری استان را امضا کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.