این زن در سامسون گرفتار شد

[ad_1]

این زن در سامسون گرفتار شد زنی به نام نیویورک که به پنج سال زندان در سامسون محکوم شد ، توسط تیم تحقیق در مورد جنایت ژاندارمری (JASAT) دستگیر شد.

زنی به نام نیویورک که بیش از یک نفر از سرویس جنایی جدی سامسون در آنتالیا در شهرستان تککوی به پنج سال زندان محکوم کرد ، توسط تیم های ژاندارمری JASAT و تیم های فرماندهی ژاندارمری شهرستان دستگیر و بازداشت شد. Tekkekoy به فرماندهی ژاندارمری استان سامسون. .

شخصی به نام نیویورک که بازداشت شد ، توسط تیم ها به دادگاه سامسون منتقل شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.