آیا درب نان درب اجاره ای در سامسون است؟

[ad_1]


ایوپ آیدین ، ​​رئیس اتاق معدن سامسون ، به س questionsالات مربوط به سایت صنعتی ساخته شده توسط TOKI در تویبلن و سایت صنعتی گولسان سامسون هابر – آخرین لحظات سامسون – Samsunspor Haber پاسخ می دهد

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.