آنها با سامسوناسپور در دستور کار بودند! بیانیه در مورد این ادعاها

[ad_1]

آنها با سامسوناسپور در دستور کار بودند! بیانیه در مورد این ادعاها معلوم شد که اظهارات بورک ییلدیز و بولنت چوهاهر توسط ینی مالاتیاسپور ، معروف به یالپورت سامسونپور ، واقعیت را منعکس نمی کند.

در طی پنجره نقل و انتقالات ، نام بسیاری از بازیکنان با Yılport Samsunspor مطرح شد. در پایان مشخص شد که اظهارات بورک یلدیز و بولنت چوهاهر از ینی مالاتیاسپور که در دستور کار قرار گرفت ، واقعیت را منعکس نمی کند. با احتیاط در نقل و انتقالات ، سرمربی Ertuğrul Sa generallam و مدیرعامل مصطفی Aztopal در تماس مداوم با اسامی موجود در لیست هستند. آزتوپال ، که در برنامه ای که اخیراً در آن شرکت کرده است اظهاراتی کرد ، گفت که بسیاری از انتقال ها را در این هفته انجام می دهند. سلیم ییلدیز

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.