انتشار نسخه اولیه کتابچه مقالات کنگره جهت تایید نهایی نویسندگان

با سلام؛

ضمن عذرخواهی از تاخیر بوجود آمده در انتشار کتابچه کنگره، به پیوست این اطلاعیه فایل نسخه اولیه کتابچه ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران بدون جلد، فهرست و صفحات مقدمه؛ به منظور تایید و پروف نهایی نویسندگان مسئول به حضور شما تقدیم می گردد.

پژوهشگران گرامی تا 5 بهمن ماه، مهلت دارند، مقالات خود را بررسی نموده و در صورت نیاز به ویرایش، تغییرات را در همین بازه زمانی از طریق پست الکترونیک کنگره (cong@jums.ac.ir)ارسال نمایند.در صورتی که برای تکمیل فرایندهای اداری به چکیده مقالات خود نیاز دارید، با توجه به ثابت بودن شماره صفحات و سربرگ، می توانید از همین فایل نیز استفاده نمایید.

لازم به ذکر است کتابچه نهایی در هفته آینده پس از ویرایش به عنوان ویژه نامه مجله اخلاق و آموزش در پرستاری به آدرس http://ethic.jums.ac.ir/ منتشر خواهد شد.

 

نسخه اولیه کتابچه مقالات ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم