پوشش خبری مفدا از ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

خبرگزاری دانشجویی مفدا بزرگترین رویداد علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم را به طور کامل اطلاع رسانی کردند.

برای مشاهده خبرها بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم