برنامه نمایش پوسترهای الکترونیک کنگره

ضمن سپاس از همه پژوهشگرانی که پوسترهای الکترونیک خود را به کنگره ارسال نمودند. برنامه ارائه پوسترها را به شرح زیر اعلام می داریم.

لینک دریافت برنامه ارائه پوسترها

 

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم