ارائه تمامی سخنرانی های سالن اصلی کنگره بر بستر مجازی

بنا به تصمیم برگزارکنندگان ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تمامی سخنرانی‌ها، نشست‌ها و پانلهای سالن اصلی همایش به صورت مجازی (بر بستر وبینار) نیز جهت بهره مندی شرکت کنندگان غیر حضوری ارائه می گردد.

لذا از علاقه مندان اعم از پژوهشگران و میهمانان کنگره که به هر دلیلی موفق به حضور در این کنگره نیستند تقاضا می شود از طریق فرم ثبت نام زیر نام نویسی فرمایند تا نحوه استفاده از این امکانات و نام کاربری و رمز عبور ظرف مدت 24 ساعت برای آنها ارسال گردد.

*شرکت کنندگان غیر حضوری در کنگره نیز شامل دریافت گواهی شرکت در کنگره خواهند شد.

فرم ثبت نام متقاضیان شرکت غیر حضوری در کنگره

 

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم