اطلاعیه پرداخت هزینه ثبت نام کنگره

قابل توجه پژوهشگران محترم و علاقه مندان شرکت در ششمین کنگره اخلاق پزشکی ایران

با توجه به مشکل بوجود آمده در پرداخت الکترونیک، ضمن عذرخواهی از همه شما پژوهشگران؛

شما می توانید جهت ثبت نام، مبلغ مشخص شده را مطابق با جدول هزینه های زیر تا تاریخ 12 آذرماه به حساب 4601608010 بانک ملت به نام درآمد اختصاصی معاونت آموزشی، دانشجویی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم پرداخت و تصویر فیش پرداختی را به آدرس پست الکترونیک کنگره (cong@jums.ac.ir) به همراه توضیحات ایمیل فرمایید، تا ثبت نام شما نهایی گردد.

دبیرخانه ششمین کنگره اخلاق پزشکی ایران - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم