برگزاری نشست و کارگاه ایده پردازی اخلاق پزشکی در جهرم

به گزارش مفدا-جهرم این نشست با حضور منصور تفویضی مدیر مرکز همایش‌های دانشگاه، دکتراسلامی معاون آموزشی دانشکده پرستاری و دکتر لیلی مصلی نژاد مدیر مرکز آموزش مجازی، دکتر حسین کارگر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دکتر نجفی پور مدیر EDC  دانشگاه در سالن شهید قادری پردیس دانشکده پزشکی برگزار شد.

 

در این نشست که با مشارکت انجمن های علمی دانشگاه در تاریخ ۹۷/۰۷/۱۶ برگزار شد جمعی از اساتید صاحب نظر در حوزه اخلاق پزشکی؛ شوراهای مرکزی انجمن های علمی و دانشجویان تیم اجرایی کنگره اخلاق پزشکی حضور به هم رساندند.

 در ساعت ابتدایی نشست، دانشجویان در راستای سخنان استاد تفویضی مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه و دکتر اسلامی معاون آموزشی دانشکده پرستاری و عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه به پرورش ایده ها خود پرداختند.

 در ادامه کار دانشجویان ایده پرداز تحت نظر و مشورت اساتید حاضر به نگارش طرح های تحقیقاتی خود با محوریت اخلاق پزشکی مشغول شدند.

 گفتنی است شرط اعطای گواهی به دانشجویان شرکت کننده، ثبت و تأیید طرح های تحقیقاتی نگارش شده در کارگاه می باشد.  

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم