دریافت تجارب اخلاقی در حوزه آموزش، پژوهش و درمان

به گزارش روابط عمومی ششمین کنگره اخلاق پزشکی ایران، تجارب محققین و اساتید در خصوص  اخلاق در آموزش، پژوهش و درمان دریافت می‌گردد.

دکتر نجفی پور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و عضو کمیته علمی کنگره در مصاحبه ای با روابط عمومی ششمین کنگره اخلاق پزشکی ایران، بیان داشت: با توجه به اهمیت تبادل تجربیات و انتقال دانش در چگونگی برخورد با چالش های اخلاقی در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی و همچنین با هدف تدوین فرایندهای عملیاتی و  انتشار راهکار های نوآورانه در مواجهه با این مشکلات، دبیرخانه علمی کنگره در نظر دارد  به موازات برگزاری  پانل های تخصصی کنگره، تجارب و گزارشات اقدامات عملی محققین و اساتید در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای را دریافت و در قالب یک پانل ارایه نماید.

لذا از ذینفعان دعوت می گردد چنانچه در طی اجرای یک روش تدریس ، اجرای یک آزمون ، طراحی و اجرای طرح پژوهشی یا پروتکل تشخیصی و درمانی با چالشی روبرو گردیده اند و برای حل آن اقدام نوآورانه‌ای انجام شده است یا راهکاری بکار برده شده است. در قالب گزارشی از این فرایند در حد یک چکیده (حداکثر700 کلمه) به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

ایشان در ادامه فرمودند: شایان ذکر است فرایند داوری  این تجارب بصورت جداگانه از مقالات ارسالی به کنگره  است. در کنگره  تجارب برتر انتخاب خواهد شد و در مجله اخلاق و آموزش در پرستاری به چاپ خواهد رسید. همچنین این اقدام می‌تواند فرصت مناسبی برای انتشار فرایند‌های جشنواره شهید مطهری نیز باشد.

لازم به ذکر است، چارچوب تنظیم تجارب به شرح زیر است:

مقدمه:

چالش اخلاقی در فرایند آموزشی/ پژوهشی/ بهداشتی/ تشخیصی/ درمانی:

راهکار یا اقدام نوآورانه:

پیامد اجرای راهکار:

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم