نخستین نمایشگاه دستاوردهای بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

نمایشگاه دستاوردهای بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای در حاشیه ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی کشور برگزار می گردد.

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم